Platak

Uprava i kontakt

RSRTC Platak: 091 / 1811 808
Uprava Delnice: 051 / 812 488


Goranski sportski centar d.o.o.

Adresa: Školska 24, Delnice
Kontakt: +385 51 812488 / gsc@gsc-pgz.hr
Direktor: Alen Udovič
Djelatnost: 9312, Djelatnosti sportskih klubova
OIB: 54671320850
MB: 00815390
Godina osnivanja: 1994.
Osnivači i članovi: Grad Delnice, Primorsko-goranska županija, Općina Čavle

Nadzorni odbor:
Tatjana Smeraldo, predsjednica
Hrvoje Maračić, član
Goran Rački, član
Dubravko Grbac, član
Dean Ljubobratović , član


Goranski sportski centar